Werken bij Ingenia

De ingenieurs van Ingenia werken zelfstandig en in teamverband aan nieuwe duurzame innovatieve technologieën in een sterk opkomende dynamische sector.

Vacatures

Op dit moment hebben wij drie vacatures:

  1. een vacature voor een CAD-engineer (tekenaar proces en installaties);
  2. een vacature voor een milieutechnoloog (MBO/HBO);
  3. een vacature voor een administratieve spil in ons bedrijf (MBO/HBO).

Reageer via mail met je cv en motivatie naar jobs@ingenia.nl, ter attentie van Ronald Verberne.

Kansen voor talent bij Ingenia

Ingenia heeft regelmatig nieuwe functies voor werktuigbouwkundigen, chemisch technologen, biobased technologen en AOT-ers. Zowel (jong) ervaren als pas afgestudeerden worden uitgenodigd om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Meer weten over de mogelijkheden? Een mail met je cv en ambities kun je altijd sturen naar jobs@ingenia.nl, ter attentie van Ronald Verberne.

Maar … bel liever voordat je een mail stuurt. Persoonlijk contact is voor ons de basis.

Stage lopen bij Ingenia

Ingenia biedt diverse bedrijfs- en afstudeerstages voor studenten HBO/WO met de volgende opleidingen:

  • Werktuigbouwkunde met affiniteit met energietechnologie, installatietechniek of procestechniek;
  • Chemische technologie, Scheikunde, Fysische Chemie of Biobased technology met affiniteit met milieu, duurzame energie of biobased  materialen;
  • Algemene Operationele Techniek met affiniteit met energietechnologie, installatietechniek of procestechniek;
  • Milieukunde met affiniteit met biomassa en duurzame energie in een bedrijfsmatige omgeving.

Ben je geïnteresseerd in een stage bij Ingenia en ben je benieuwd naar onze actuele stageprofielen*? Stuur dan een e-mail met je cv en motivatie naar jobs@ingenia.nl, ter attentie van Ronald Verberne. Geef dan ook aan welke opleiding je volgt, of het om een bedrijfs- of een afstudeerstage gaat en wanneer je stage zou moeten aanvangen, en dan nemen wij contact met je op om de mogelijkheden te bekijken.

* Onze stagevacatures voor het voorjaar en zomer van 2024 zijn op dit moment reeds vervuld. Mocht je interesse hebben in een stage bij Ingenia, dan is dat weer mogelijk vanaf september 2024.

NB Volg je de bachelor Chemie, met als major Forensisch Chemisch Onderzoek (FCO)? Overleg dan eerst even met je opleiding of een stage bij Ingenia mogelijk is binnen de kaders die wij hieronder schetsen. We horen namelijk regelmatig terug dat onze stageprofielen niet goed aansluiten op de vereisten die door deze opleiding aan een stageplaats worden verbonden, waardoor we regelmatig studenten die deze studierichting volgen moeten teleurstellen. Mocht je desondanks toch geïnteresseerd zijn in een stage bij Ingenia, dan zullen we in overleg met je opleiding bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Afstudeerstage

Voor afstudeerders hebben wij, afhankelijk van de studierichting, afstudeeropdrachten die betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling. Die opdrachten kennen diverse onderwerpen op het gebied van milieu, duurzame energie of biobased technologie. Samen met jouw opleiding, bepalen wij alleen de hoofdcontouren en afbakening van het onderwerp. Daarna werk je, onder begeleiding van je afstudeerbegeleider, aan de uitwerking van je opdracht. Je hebt een grote mate van zelfstandigheid in het uitvoeren van je werk.

Voorbeeld van aan afstudeerstageopdracht voor studenten met een WO-opleiding Chemische Technologie, Scheikunde of Fysische Chemie (deelgebieden chemische reactiekinetiek en thermodynamica):

Een onderzoek naar de thermochemische conversieprocessen waarmee organisch afval en reststromen worden omgezet in bio-oliën. Hierbij wordt op basis van experimenteel onderzoek met behulp van een pilotreactor de invloed van samenstelling van de grondstoffen onderzocht op de conversiegraad, zowel katalytisch als niet-katalytisch. Doel van dit onderzoek is 1) het opstellen van een semi-empirisch model op basis van literatuur en praktijkexperimenten waarmee de conversiegraad kwalitatief en kwantitatief kan worden bepaald, en 2) het ontwikkelen van een nieuwe polymerisatiereactor (pilot).

Bedrijfsstage

Je werkt samen met een vaste stagebegeleider aan één of meerdere projecten en maakt onderdeel uit van het projectteam. Dat kunnen interne onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten zijn, maar zeker ook ondersteunend werk in projecten voor externe opdrachtgevers. De werkzaamheden zijn gevarieerd, maar bevatten meestal een combinatie van praktisch werk (bijvoorbeeld testen en proeven doen in ons eigen laboratorium) en het uitwerken van vaak nieuwe technische oplossingen.

Gemiddeld besteed je 50% van de tijd aan je stageopdracht en 50% van de tijd aan ondersteuning bij lopende projecten, die overigens zoveel mogelijk verwant zijn aan het onderwerp van je opdracht. Op die manier is er dus altijd een koppeling tussen je eigen opdracht en de projecten.

Voorbeelden van stageopdrachten voor studenten met een HBO-opleiding chemie/chemische technologie:

  1. Onderzoek naar de kwaliteit van bio-bitumen voor ons project Bintell (www.bintell.nl). In deze opdracht ligt het accent op het optimaliseren van het extractieproces van bitumen uit char. Deze opdracht omvat het uitvoeren van praktijkproeven en het uitvoeren van met name fysische en enkele chemische analyses, die deels door derden worden gedaan.
  2. Onderzoek naar rendement en verbetering van rendement van oxidatieve gaswassers voor verwijdering van geur. Ingenia ontwerpt gaswassers, waarmee geurstoffen die slecht in water oplosbaar zijn, tóch met een hoog rendement uit de lucht kunnen worden gehaald. Bij je stageonderzoek verricht je praktijkonderzoek naar de oxidatie van geurstoffen en het (meer) inzichtelijk maken van de chemie achter deze oxidatie.
  3. Onderzoek naar de betrouwbaarheid van diverse meetmethoden. Bij het bemonsteren en aansluitend onderzoeken van biomassa of afval wordt een keur aan analysemethoden gebruikt, waardoor het soms lijkt alsof er appels met peren worden vergeleken. Bovendien blijkt er in de praktijk toch vaak een spreiding in gevonden resultaten, afhankelijk van de gebruikte methode of de matrix, hoewel al deze methoden genormaliseerd zijn. Soms tellen de resultaten gevonden m.b.v. diverse methoden ook niet op tot 100% (tussen de 90 en 110% is geen uitzondering). Deze opdracht bestaat deels uit een statistisch onderzoek op basis van analyses die Ingenia de afgelopen jaren heeft gedaan, deels uit het inzichtelijk maken van verklaringen die intrinsiek zijn voor de analytische methode (zoals monstername, meetfouten, detectielimieten, …) en deels uit het (laten) analyseren van diverse monsters via verschillende methoden om de verschillen inzichtelijk te maken.