Analyses van biomassa, (bio)brandstoffen en afval

De voorbewerking van biomassa voor toepassing voor de productie van biobrandstoffen is van essentieel belang voor het maximaliseren van grondstoffen efficiency en daarmee de rentabiliteit en duurzaamheid.

 

Ingenia beschikt over diverse testopstellingen waarmee de voorbewerking van biomassa in de praktijk onderzocht kan worden.

techniek type

ethanol

biodiesel

digestaat

hout

overige
biomassa

afval

verkleinen & malen

x

x

x

x

x

sorteren

x

windziften

x

bezinken Imhoff

x

decanter

x

x

centrifugeren

x

x

filtreren

vacuum

x

x

destillatie

vac./atm.

x

x

strippen

vacuum

x

 x

degummen

x

bleken

x

drogen

50-     150 °C

x

x

x

x

torrefactie

250-    350 °C

x

x

x

pyrolyse

450-    800 °C

x

x

x

vergassing

800- 1.200 °C

x

x

x