Verwaaiing van stuifgevoelige producten

Het verwaaien van stof bij op- en overslag van droge bulkgoederen zoals ertsen, steenkolen, assen, en andere mineralen is een belangrijk probleem voor veel bedrijven en de omgeving. Om het verwaaiingsgedrag van stoffen te kunnen voorspellen en classificeren, bepaalt Ingenia in haar windtunnelonderzoek de stuifgevoeligheidsklasse volgens de EPA-microwindtunnel methode. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in de volgende klassen:

  • S1 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar
  • S2 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar
  • S3 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar
  • S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar
  • S5 nauwelijks stuifgevoelig

 

Belangrijke factoren die de stuifgevoeligheid van goederen beïnvloeden zijn de deeltjesgrootte, de vorm en het vochtgehalte van de stof. Ingenia biedt naast het windtunnelonderzoek ook verspreidingsmodellering van stofemissies en support bij het nemen van maatregelen bij stofproblematiek.

28-26