R&D vergisting en biogas

Als investeerder in of exploitant van een vergistingsinstallatie wilt u graag zekerheid hebben over de opbrengst van het biogas (uitgedrukt in m3 per ton grondstof) en de kwaliteit van het biogas, zoals bijvoorbeeld het methaangehalte en/of het gehalte aan zwavelwaterstof. Deze gegevens zijn essentieel voor de economische rentabiliteit van het project. Ook in het kader van bijvoorbeeld capaciteitsuitbreiding, toepassing van andere grondstoffen of wijziging in de procescondities (bijvoorbeeld mesofiel naar thermofiele bedrijfsvoering) is zekerheid vooraf vaak wenselijk. Door gericht praktisch onderzoek kan Ingenia hier op verschillende wijzen ondersteuning in bieden en zekerheden vergroten.

 

Vergistingslaboratorium
Ingenia heeft een eigen biogaslaboratorium, waarin op 1 en 15 literschaal duurtesten gedaan kunnen worden met verschillende grondstoffen.

Biogas-opbrengst conform DIN 38414
De DIN 38414 test is als volgt: er wordt 50 gram van het voorbewerkte monster ingezet. De bepaling wordt in triplo uitgevoerd, waarbij tevens twee blanco tests met cellulose worden uitgevoerd. De vergisting vindt in het donker plaats bij 35°C. De grootte van de standfles is 500 ml en de biogasproductie wordt bepaald met een Eudiometerbuis. De totale (bio)gasproductie wordt gedurende 21 (GB21) of 30 dagen (GB30) gemeten. Tevens leent de test zich uitstekend voor het bepalen van de potentiële productie van biogas uit diverse organische materialen.

34250

Methanogenen test
Ingenia heeft een test ontwikkeld welke de biologische activiteit in een vergistingsinstallatie c.q. het slib bepaalt. Deze vergistingstest is grotendeels gebaseerd op DIN 38414 voor het onderzoek naar slib in het kader van de mechanisch biologische opwerking van restafval (Umweltbundesamt, 1999). Aan de hand van deze test kan worden vastgesteld of er zich voldoende gezonde methanogene bacterien in de vergister bevinden waarna de bedrijfsvoering hierop kan worden bijgesteld.

 

Pilot vergisters
Daarnaast hebben we mobiele testinstallaties (400-1.000 liter) beschikbaar voor duuronderzoek op locatie.