Vergistingsproef conform DIN 38414

Deze vergistingstest is ontwikkeld op basis van de DIN 38414 (Teil 8, DEV S8) voor het onderzoek naar slib in het kader van de mechanisch biologische opwerking van restafval (Umweltbundesamt, 1999).

 

De test leent zich uitstekend voor het bepalen van de biologische stabiliteit van te storten materialen als ook het bepalen van de potentiële productie van biogas uit diverse organische materialen.

 

 

biogascurve volgens DIN

 

Er wordt 50 gram van het voorbewerkte monster ingezet. De bepaling wordt in triplo uitgevoerd, waarbij tevens twee blanco tests met cellulose worden uitgevoerd. Als entmateriaal wordt waterzuiveringslib gebruikt. De vergisting vindt in het donker plaats bij 35°C. De grootte van de standfles is 500 ml en de biogasproductie wordt bepaald met een Eudiometerbuis. De totale (bio)gasproductie wordt gedurende 21 (GB21) of 30 dagen (GB30) gemeten.

 

Voor grotere vergistingsproeven beschikt Ingenia over een eigen vergistingslaboratorium met opstelling op 1 en 15 liter schaal. Tevens biedt Ingenia de mogelijkheid duurtesten uit te voeren met mobiele pilots van 400 tot 1.000 liter.

10486

Opstelling conform DIN38414