Tijdens vergassing wordt biomassa of afval bij hoge temperaturen (vanaf 800°C tot 1.300°C) omgezet tot syngas. Afhankelijk van de temperatuur bestaat het calorische gas uit methaan, ethaan, propaan en ander lagere (C5-C6) koolwaterstoffen, waterstof, koolmonoxide, kooldioxide en verontreinigingen. Met name de verontreinigingen, zoals teren maar ook halogeen- of zwavelverbindingen, kunnen tot problemen voor het ontwerp of de beoogde toepassing leiden. Ingenia kan op kleine schaal het vergassingsproces onderzoeken en op grond daarvan de technisch economische haalbaarheid in beeld brengen.