Torrefactie van biomassa tot “green coal”

Torrefactie is een thermische behandeling van biomassa en nauw verwant aan pyrolyse, depolymerisatie en vergassing. Bij een temperatuur oplopend tot circa 300 à 400 ºC wordt de biomassa gedroogd en worden (vluchtige) koolwaterstoffen in de biomassa omgezet tot een broze houtskoolachtige structuur. Het procédé zelf is eeuwenoud en vergelijkbaar met het branden van koffiebonen en de productie van houtskool.

Torrefactie heeft een aantal voordelen:

  1. de energiedichtheid van de biomassa neemt toe, waardoor het aantrekkelijkerwordt de biomassa over grotere afstanden te transporteren;
  2. de biomassa krijgt houts- of steenkoolachige broosheid, waardoor het materiaal eenvoudig maalbaar is in kolenmolens en dus  inzetbaar is in bijvoorbeeld kolencentrales;
  3. de getorreficeerde biomassa krjgt hydrofobe eigenschappen, waardoor de getorreficeerde biomassa in principe buiten kan worden opgeslagen, vergelijkbaar met steenkolen.

55776

Deze voordelen moeten worden afgezet tegen een aantal potentiele nadelen, die voor sommige producten of situaties mogelijk niet opwegen tegen de voordelen. Torrefactie is soms minder geschikt voor producten met een hoog asgehalte of een hoog gehalte aan vluchtige stoffen (o.a. plantaardige oliën of kunststoffen). Beide eigenschappen kunnen juist een averechts effect sorteren en de energiedichtheid juist verlagen.

Ingenia biedt opdrachtgevers kennis en expertise op het gebied van torrefactie. Deze expertise wordt ondersteund met de praktische mogelijkheden om op kleine schaal onderzoek te doen in ons laboratorium.