Torrefactie is een thermisch verwerkingsproces waarbij, onder relatief milde condities (250-350 °C), biomassa wordt gedroogd en geroosterd. Het meest bekende gebruik van het torrefactie-procedé is het branden van koffie. Maar ook voor de bewerking van biomassa kan torrefactie een aantrekkelijke technologie zijn, bijvoorbeeld voor de bereiding van vervangers van steenkolen op basis van biomassa.

Tijdens torrefactie verlaat, naast water, ook het leeuwendeel van de organische stof het materiaal, zodat een bros en goed maalbaar product resteert met een hoog koolstofgehalte en hogere energiedichtheid. Het getorreficeerde en gemalen product kan desgewenst goed in pellets worden geperst.

Ingenia kan kleine hoeveelheden biomassa torreficeren, malen en pelleteren en de kwaliteit van de getorreficeerde producten onderzoeken door middel van analyse op bijvoorbeeld stookwaarde, samenstelling en asgehalte.