Terpenen in biogas

Tetrahydrothiofeen (THT) wordt toegepast om biogas dat is opgewaardeerd tot aardgas te voorzien van een geur. Zonder de THT toevoeging opgewerkte biogas geurloos zijn en dus niet voldoen aan de eisen die gelden voor voeding in het openbare gasnet.

 

De oorsprong van terpenen in biogas vloeit voort uit de vergisting van onder andere citrusvruchten (zoals sinaasappels), naald houdende gewassen (zoals dennen of taxus) of uit kruiden (zoals rozemarijn, laurier, tijm, munt en eucalyptus).

 

De naam ‘terpeen’ is afgeleid van ‘terpentijn’ aangezien terpentijn oorspronkelijk werd gewonnen uit dennenhars.  Bekende terpenen zijn bijvoorbeeld P-cymeen, D-limoneen, α-pineen en β-pineen.

 

Terpenen hebben een expliciete geur en kunnen bij te hoge terpeenconcentraties de geur van de THT maskeren. Deze problematiek speelt het sterkst bij allesvergisters en GFT vergisters, doch ook in toenemende mate bij co-vergisters.

 

Ingenia analyseert biogas op terpenen. Wij kunnen ook de monstername verzorgen, echter in de meeste gevallen kan de monstername plaatsvinden door de klant. Hiertoe leveren wij speciale gasmonsterzakken.