Sommige (afval)waterstromen zijn rijk aan vluchtige componenten; dit kunnen koolwaterstoffen (bijvoorbeeld oplosmiddelen) zijn, maar ook anorganische stoffen zoals ammoniak (o.a. mest) of CO2. Ingenia beschikt over de mogelijkheden om op grotere of kleinere schaal op locatie testen te doen met strippers.