Analyse van siloxanen in biogas

In stortgas zijn siloxanen vaak in aanmerkelijke hoeveelheden voorhanden. Ook in biogas uit vergisting, o.a. bij waterzuivering, kunnen siloxanen voorkomen.

Bij de verbranding van het biogas of stortgas voor warmtekrachtkoppeling leiden de siloxaanverbindingen tot siliciumhoudende afzettingen in de motor. Vaak zijn deze afzettingen wit van kleur en te vinden in en rond de verbrandingskamer (zuigerbodem, kleppen, bougies) en uitlaattraject (turbocompressor, warmtewisselaars). De afzetting bestaat uit siliciumdioxide en is hard en abrasief van aard, waardoor binnen korte tijd grote slijtage en motorschade kan ontstaan.

Ingenia kan eigenaren van vergisters, gasmotoren en gasopwerkingsinstallaties assisteren in de diagnose van problemen met de gassamenstelling, waaronder siloxanen. Een monster biogas kan in het laboratorium worden geanalyseerd op de aanwezigheid van verschillende typen organische siliciumverbindingen. Op basis van de analyse kan verder gericht onderzoek worden gedaan en maatregelen worden geformuleerd.

De volgende siloxanen kunnen door analyse worden onderscheiden:

 • Hexamethyldisiloxaan
 • Hexamethylcyclotrisiloxaan
 • Octamethyltrisiloxaan
 • Octamethylcyclotetrasiloxaan
 • Decamethyltetrasiloxaan
 • Decamethylcyclopentasiloxaan
 • Trimethylsilanol
 • Methoxytrimethylsilaan
 • Dodecamethylcyclohexasiloxaan
 • Dodecamethylpentasiloxaan
 • Tetramethylsiloxaan