Analyse van secundaire brandstoffen volgens NTA 8203

Om steenkool in energiecentrales te vervangen door secundaire brandstoffen is het belangrijk dat de kwaliteit van deze brandstoffen eenduidig wordt gedefinieerd. De kwaliteit (en daarmee de betrouwbaarheid) kan vervolgens worden geborgd door de uitvoering van een kwaliteitssysteem. Voor secundaire brandstoffen is daarvoor NTA 8201 ‘Vaste secundaire brandstoffen – Kwaliteitsborging’ ontwikkeld. In NTA 8201 wordt verwezen naar NTA 8202, NTA 8203 en NTA 8204 voor respectievelijk monsterneming, specificatie en classificatie, en bepaling van het aandeel biomassa.

Ingenia kan u in het gehele traject voor kwaliteitsborging bij bij- en meestook begeleiden. Wij ondersteunen niet alleen energiebedrijven maar ook producenten van biomassa, op- en overslagbedrijven, transporteurs en traders.

34982