Analyse van secundaire brandstoffen

Om traditionele brandstoffen als steenkool in energiecentrales te vervangen door secundaire brandstoffen is het belangrijk dat de kwaliteit van deze brandstoffen eenduidig wordt gedefinieerd. De kwaliteit (en daarmee de betrouwbaarheid) kan vervolgens worden geborgd door de uitvoering van een kwaliteitssysteem. Hierbij hoort ook de regelmatige monsterneming en analyse van de secundaire brandstof op diverse parameters, waaronder bepaling van het aandeel biomassa volgens NEN EN 15440 en berekening van de opwekte duurzame energie volgens Kiwa BRL-K10016.

Ingenia kan u in het gehele traject voor kwaliteitsborging bij bij- en meestook begeleiden. Wij ondersteunen niet alleen energiebedrijven maar ook producenten van biomassa, op- en overslagbedrijven, transporteurs en traders.

34982