Reststromen

Het begrip reststromen suggereert dat de afzet ervan per definitie problematisch en kostbaar is. Niets is echter minder waar. Wat voor de één een reststroom is, kan voor de ander een hoogwaardig startpunt zijn als grondstof of brandstof. Dit is welhaast een kenmerk van de markten van biomassa en afval. Ingenia kent de diverse toepassingen en markten voor organische reststromen en ondersteunt opdrachtgevers bij het maken van de juiste keuzes in kwaliteitsbewaking en specificaties.