Pyrolyse is een thermisch proces waarbij, zonder toevoeging van zuurstof of lucht, koolwaterstoffen uit biomassa, plastics of afval worden omgezet tot gas, olie en char.

Pyrolyse vindt plaats tussen de 300°C en 800°C, hoewel in de meeste gevallen processen lopen tussen de 400°C en 700°C.

Voor het ontwerp van een pyrolyseproces is het noodzakelijk om vooraf goed inzicht te verwerven in de samenstelling van grondstoffen en producten en de productopbrengsten. Ingenia kan dat op kleine schaal vaststellen. Met deze gegevens kan een inschatting worden gemaakt om de technisch-economische haalbaarheid in beeld te brengen.  Pyrolyse is nauw verwant aan vergassing (bij hogere temperatuur, met zuurstof, lucht of stoom) en torrefactie (bij lagere temperatuur).