Voorbeeldprojecten

Bintell B.V. – Procesontwikkeling

Ingenia verzorgt de procesontwikkeling voor de ‘groene bitumen’ van Bintell. Bitumen uit fossiele olie worden steeds schaarser, terwijl de vraag naar bitumen groter wordt. Ingenia heeft, in samenwerking met Bintell, een proces ontwikkeld waarbij organische reststromen omgezet kunnen worden in ‘groene bitumen’. De basis van dit proces is een zogenaamde ‘Hydro Thermal Liquefaction’ of HTL. Hierbij ontstaan vier verschillende producten: Bio bitumen, biochar, biogas en water. Het grote voordeel van dit proces is dat het slechts een paar uur duurt, ten opzichte van de 300 miljoen jaar die nodig zijn voor het natuurlijke proces. Daarnaast kunnen de procescondities geoptimaliseerd worden, om het best mogelijke product te verkrijgen. Ten slotte bestaat het ingangsmateriaal van het proces uit organische reststromen uit de korte koolstof keten, waardoor de carbon footprint van de producten enorm gereduceerd kan worden.

Black Bear Carbon – Procesondersteuning

Ingenia heeft een technologie ontwikkeld om carbon black (zwart pigment) terug te winnen uit gebruikte autobanden. Deze techniek is ontwikkeld op het laboratorium van Ingenia en is later opgeschaald tot een volledig operationele fabriek. Het intellectueel eigendom en de technologie zijn inmiddels in handen van Black Bear Carbon. De eerste fabriek is gebouwd in Nederweert en hiervoor heeft Ingenia op regelmatige basis procesondersteuning geboden. Daarnaast heeft Ingenia geholpen bij de aanvraag van ISCC certificering voor de pyrolyse olie die tevens in het proces ontstaat.

Ammonia scrubber Ottawa

In Ottawa (Canada) wordt source separated organic (SSO) afval ingezameld; dit is vergelijkbaar met GFT-afval, echter dan zonder tuinafval. Tijdens het composteren van SSO komt ammoniak vrij. Alvorens de lucht te behandelen in een biofilter en biowasser, is het van groot belang om het ammoniak te verwijderen tot een niveau van 30 ppm. Hoewel het technisch mogelijk is om tot veel lagere restconcentraties ammoniak te komen (tot 1 ppm is mogelijk), is het voor deze toepassing voldoende de ammoniakconcentratie terug te brengen tot 30 ppm. Het nageschakelde biofilter en bioscrubber vangen de resterende ammoniak af. Ingenia realiseerde het procestechnische ontwerp en de selectie van pompen, sproeiers, instrumentatie en leveranciers. Ook de besturingsfilosofie, het projectmanagement en de uiteindelijke inbedrijfname werden door Ingenia verzorgd.

capaciteit150.000m3/uur
rendement>95%
restconcentratie<30ppm ammoniak
opslag capaciteit zwavelzuur25m3
toepassing ammoniumsulfaatmeststof

Sunoil Biofuels B.V. – Procesondersteuning

De fabriek van Sunoi Biofuels was oorspronkelijk ontworpen voor het produceren van eerste generatie biodiesel uit lijnzaad olie en andere plantaardige olie met een jaarlijkse capaciteit van 60.000 ton. Ingenia heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het converteren van de fabriek naar een tweede generatie biodiesel fabriek, waarin gebruikt frituurvet (UCO) en dierlijke vetten worden verwerkt tot biodiesel. Deze conversie heeft plaatsgevonden in 2010. Sindsdien heeft Ingenia ondersteuning geboden bij het opschalen van de kwaliteit en doorzet van de fabriek naar 120.000 ton. In 2019 heeft Ingenia een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar het converteren van de fabriek naar een derde generatie fabriek. In 2020 zal Ingenia de basic engineering voor deze conversie verzorgen.

Chaincraft – Procesondersteuning

Chaincraft heeft een uniek biotechnologisch proces ontwikkeld om  organische restromen via de geoctrooieerde ketenverlengingstechnologie om te zetten in middellange vetzuurketens (MCFA). De ketenverlengingstechnologie is ChainCrafts eerste techniek die op grote schaal gedemonstreerd en bewezen is. Ingenia heeft ChainCraft ondersteund met diverse pilotonderzoeken en uitwerking van hun proces ten behoeve van de eerste demonstratiefabriek die in 2017 werd gerealiseerd.