Pilot onderzoek

Ingenia kenmerkt zich door een pragmatische instelling en hands-on mentaliteit en beschikt zodoende over een aantal mobiele pilot-scale testinstallaties voor het ter plekke optimaliseren van zowel geur- en emissiebeperkende technieken als ook biobrandstofproductie (biogas, ethanol en biodiesel) en afvalwaterzuivering.

 

De voor geur- en emissietechnieken bedoelde mobiele testinstallatie is voorzien van de volgende mogelijkheden:

  • quencher (verdampingskoeling en afvangen van vetten)
  • warmtewisselaar (condensatie)
  • gaswasser (3 secties)
  • actief kool filtratie