Kenmerk van veel processen binnen de circulaire en biobased economy is dat de basischemie achter deze processen vaak bekend is. De crux van een succesvol project zit dan ook vaak niet per se in de achterliggende fundamenten, maar juist in de toepassing van bestaande technieken onder afwijkende condities of variabele grondstoffen. Het is nét even anders dan gebruikelijk.

Ingenia biedt bij de ontwikkeling en het valideren van processen praktische invulling om zo tot een optimaal procesontwerp te komen. Vaak met als doel rendementen en procescondities (temperatuur, druk, verblijftijd, …) te optimaliseren in relatie tot de kwaliteit van grondstoffen en de producten.

We vliegen dat op een pragmatische manier aan: te beginnen vaak op 1 liter- of kg-schaal, over te stappen naar 5 of 25 liter of kg en aansluitend naar 200 kg of meer. Op die manier kunnen het proces en de eventuele opschaalrisico’s in beeld worden gebracht.

5 liter reactor
pilot plant

Zo is het produceren van Fatty Acid Methyl Esters (FAME) uit vetzuren al enkele decennia een volwassen techniek in de oleochemie. Voor de productie van biodiesel (ook FAME) uit reststromen zoals gebruikt frietvet, dierlijk vet of putvet met een breed scala aan varierende grondstofeigenschappen en verontreinigingen, kan Ingenia de juiste procescondities vinden om biodiesel te maken die voldoet aan de gestelde normen.

Deze benadering volgen we ook voor fermentatie (bijvoorbeeld productie van ethanol uit reststromen), anaerobe omzetting (biogas), extractie, destillatie, torrefactie, pyrolyse en vergassing.