Subsidie voor ontwikkeling reflecterende gevelbekleding

 In Nieuws

Goed nieuws voor Bintell: Stimulus heeft een ontwikkelingssubsidie toegekend in het kader van de MKB innovatiestimulering topsectoren. Hierdoor kan Bintell samen met Lamoral Coatings uit Weert hun kennis over coatings (Lamoral) en bio-bitumen (Bintell) bundelen, waardoor een pre-fab gevelbekleding ontwikkeld kan worden. Deze nieuwe gevelbekleding kan hittestress in steden reduceren. In steden kan het namelijk tot wel acht graden warmer zijn dan op het platteland. Dit heeft te maken met de dichte en vaak hoge bebouwing. Door deze bebouwing kan warmtestraling niet meer goed ontsnappen, doordat deze zich  niet goed kan verspreiden in alle richtingen. Bovendien absorberen beton, stenen, asfalt en trottoirs de warmte en laten deze niet meer los. Het plaatsen van meer groen in de stedelijke omgeving is een middel om deze hittestress tegen te gaan, maar niet voldoende. 

Om het leefklimaat in steden dragelijker te maken gedurende warme periodes heeft Lamoral een unieke coating technologie op basis van polymeren ontwikkeld, waardoor meer straling gereflecteerd kan worden. In combinatie met de bio-bitumen van Bintell, kan een reflecterende gevelbekleding ontwikkeld worden, welke kan worden toegepast op gevels, wanden en daken van nieuwbouw- of renovatiepanden of op grote industriële opslag- en olietankers. Door een duurzame verhoging van de hittereflectie, ontstaat een verlaging van de oppervlaktetemperatuur van gebouwen en opslagtanks. Daardoor wordt de energiebehoefte verlaagd met meer dan 20% en kan de levensduur van de bouwmaterialen verlengd worden. Lamoral en Bintell leveren hiermee een positieve bijdrage aan de klimaatverandering door het verminderen van CO2 emissies. De aftrap van de ontwikkeling kan door de toekenning van de subsidie binnenkort plaatsvinden.

 

Over Ingenia:
Ingenia verzorgt de procesontwikkeling voor de ‘groene bitumen’ van Bintell. Bitumen uit fossiele olie worden steeds schaarser, terwijl de vraag naar bitumen groter wordt. Ingenia heeft, in samenwerking met Bintell, een proces ontwikkeld waarbij organische reststromen omgezet kunnen worden in ‘groene bitumen’. De basis van dit proces is een zogenaamde ‘Hydro Thermal Liquefaction’ of HTL. Hierbij ontstaan vier verschillende producten: Bio bitumen, biochar, biogas en water. Het grote voordeel van dit proces is dat het slechts een paar uur duurt, ten opzichte van de 300 miljoen jaar die nodig zijn voor het natuurlijke proces. Daarnaast kunnen de procescondities geoptimaliseerd worden, om het best mogelijke product te verkrijgen. Ten slotte bestaat het ingangsmateriaal van het proces uit organische reststromen uit de korte koolstof keten, waardoor de carbon footprint van de producten enorm gereduceerd kan worden.

Over Bintell:
Bintell ontwikkelt duurzame oplossingen voor de bitumen markt, gebaseerd op het omzetten van organische reststromen. Hierdoor zijn fossiele bronnen niet langer nodig voor de productie van bitumen, met een lagere carbon footprint tot gevolg. De ‘groene bitumen’ kunnen op specificatie ontwikkeld en ontworpen worden voor wegverharding, dakbedekking of andere bitumen toepassingen. De grondstoffen kunnen bestaan uit een grote verscheidenheid aan organische reststromen, zoals mest, zuiveringsslib, bermgras, landbouwafval, etc.

Over Lamoral:
Lamoral Coatings is in 2016 opgericht en gestart met het ontwikkelen van unieke kwalitatief hoogwaardige coatings op basis van de Lamoral coating-technologie. Deze coatings zijn ontworpen om de meest extreme en unieke omstandigheden te weerstaan, door o.a.  volledige UV-stabiliteit, een langdurige water en vuil afstotende werking en een zeer hoge bestendigheid tegen chemicaliën. Dankzij deze unieke technologie wordt de vervanging van materialen bij bouw- en renovatie uitgesteld. Hun missie is dan ook het vervangen van materialen drastisch reduceren en nieuwe markten aanboren met hun unieke technologie, in combinatie met samenwerking met diverse industrieën.

 

Foto: Shutterstock