Cursus Ingenia monsternemers succesvol

 In Nieuws

Op 30 juni 2021 hebben de monsternemers van Ingenia en GBA Group weer succesvol deelgenomen aan een cursus monstername volgens de Europese norm voor secundaire brandstoffen (NEN EN ISO 21645) en biomassa (NEN EN ISO 18135). Na een intensieve dag hebben alle deelnemers het certificaat behaald. Begrippen als monsternameplan, statistiek, heterogeniteit en greepgrootte hebben voor ons geen geheimen meer. In het kader van de accreditatie worden alle medewerkers regelmatig bijgeschoold om kennis te nemen van de laatste inzichten en stand van zaken.

Ingenia neemt onder accreditatie monsters van diverse soorten biomassa en secundaire brandstoffen. In het lab van GBA worden deze onderzocht op alle gewenste parameters. De gehele keten van partij tot rapport is geaccrediteerd volgens ISO 17025. Neem contact op met een van onze analyse-specialisten voor meer informatie of een op uw vraag toegesneden voorstel.