Biobased bindmateriaal voor dakbedekking

 In Nieuws

Bindmiddelen voor dakbedekkingen worden momenteel voornamelijk geproduceerd uit fossiele grondstoffen. Deze materialen zijn naast eindig ook zeer belastend voor het milieu. Ingenia is in samenwerking met Bjond Innovation een innovatieproject gestart ten behoeve van de ontwikkeling van biobased bindmateriaal.

Bindmateriaal voor dakbedekking kan middels geavanceerde technieken uit verschillende organische reststromen worden geproduceerd. Door middel van thermische bewerking van deze biomassastromen worden vloeistoffen geproduceerd die gelijkwaardig zijn aan de fossiele bindmaterialen voor dakbedekking. Deze proces- en productontwikkeling vindt plaats in het Innovatiecentrum Bio Treat Center (BTC) te Venlo.

Met behulp van steun vanuit de Europese Unie en Provincie Limburg is het voor Ingenia mogelijk gemaakt om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van het bindmateriaal. De verwachte afronding zal in 2020 plaatsvinden.