Alle medewerkers van Ingenia (opnieuw) VCA- en alle projectleiders VOL-VCA-gecertificeerd

 In Nieuws

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn belangrijke thema’s voor Ingenia, niet alleen bij het uitvoeren van dagelijkse veldwerkzaamheden in de (zware) industrie, de energiesector en afvalverwerking, maar ook bij het ontwerpen van installaties en voorbereiden van projecten.

Door alle medewerkers VCA te certificeren, laat Ingenia zien dat we up-to-date kennis hebben over veiligheid, gezondheid en milieu en we deze kennis toepassen in onze projecten. Daarmee vergroot Ingenia de eigen veiligheid van eigen medewerkers en die van de projecten waaraan wij werken.

Al onze projectleiders zijn VOL-VCA-gecertificeerd en dus een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en medewerkers.

Kortom: met het hernieuwen en uitbreiden van de VCA-certificering van alle medewerkers laat Ingenia zien dat Ingenia weet wat er op veiligheidsgebied verwacht wordt.