Ook dit voorjaar was er weer veel belangstelling voor de Subsidieregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). In de voorjaarsronde 2017 ontving RVO.nl 4.673 aanvragen voor hernieuwbare-energieprojecten, waarvan 80 projecten op het gebied van biomassa. Het totaal aangevraagde subsidiebudget bedraagt € 7,1 miljard. Van het beschikbare budget van € 6 miljard voor de voorjaarsronde is € 5,8 miljard toegekend. Daarvan waren 40 biomassaprojecten op het gebied van warmte of WKK (totaal € 353 miljoen), 7 biogasprojecten (totaal € 188 miljoen) en 1 bij/meestookproject t.w.v. € 28 miljoen.
Van 7 maart tot en met 30 maart 2017 konden initiatiefnemers SDE+ subsidie aanvragen. Ingenia heeft hierin, evenals voorgaande jaren, weer diverse initiatiefnemers ondersteund. Na bestudering en beoordeling door RVO krijgen aanvragers doorgaans binnen 13 weken een beschikking. RVO legt in de recente rondes meer en meer nadruk op een sterke haalbaarheidsstudie inclusief gedegen onderbouwing van de financiële haalbaarheid.

Van 3 tot 26 oktober 2017 is de najaarsronde van de SDE+ 2017 opgesteld met eveneens € 6 miljard budget. Ook voor de SDE+ 2018 lijken de bedragen positief uit te pakken voor biomassa.

Wilt u ook SDE+-subsidie voor uw duurzame-energieproject aanvragen met Ingenia? Wij kunnen u bij alle voorbereidingen helpen en de complete aanvraag voor u verzorgen. Neem contact op met Thijs Adriaans voor meer informatie.