CBR Cementbedrijven is een vooraanstaande producent en leverancier van cement uit België en inmiddels ook een tevreden klant van Ingenia. Er ontstaat veel stof bij de op- en overslag van cement. Er bestaan diverse manieren om de emissie hiervan naar de omgeving te verminderen. Er bestaat echter geen standaard methode om de effecten van een bepaalde maatregel op de stofemissie vooraf te kunnen voorspellen. CBR besloot Ingenia, met haar pragmatische aanpak, om hulp te vragen.

Om het effect van stofbeperkende maatregelen op een pragmatische manier te kunnen toetsen, voordat deze in bedrijf genomen worden, heeft Ingenia in samenspraak met CBR voor een combinatie van bemonstering en modellering gekozen. Hiervoor zijn eerst op diverse locaties monsters genomen. Op deze monsters zijn vervolgens, in het laboratorium van Ingenia, zeef- en verwaaingsproeven uitgevoerd om het stofaandeel vast te stellen. Met de resultaten van deze proeven is daarna een simulatie uitgevoerd met de simulatieprogramma’s PluimPlus en Geomilieu. Hiermee konden de volgende zaken bepaald worden:

  1. De stofdepositie in de omgeving van de productielocatie
  2. Het effect van de maatregelen op de luchtkwaliteit van de omgeving
  3. Het effect van de maatregelen op het tijdgewogen gemiddelde (TGG) op stofemissies op het terrein van de productielocatie.

Met behulp van deze pragmatische aanpak, kon worden aangetoond dat het toevoegen van een extra zeefstap voldoende effect zouden hebben, om gebruik te kunnen blijven maken van een open opslag.

Heeft u ook een probleem op het gebied van stof, of één van de andere specialisaties van Ingenia, waarvoor nog geen bestaande oplossing is? Neem dan contact met ons op, zodat we ook voor u een pragmatische oplossing op maat kunnen verzorgen!