Vandaag hebben de monsternemers van Ingenia en GBA Group succesvol deelgenomen aan een opfriscursus monstername volgens de internationale en Europese normen voor secundaire brandstoffen (NEN-EN-ISO 21645:2021) en biomassa (NEN-EN 14778:2011). Ook gingen we in op het belang van monstervoorbehandeling (NEN-EN-ISO 21646:ontw) en overeenkomsten + verschillen tussen de verschillende standaarden (o.a. DIN 19698, NEN-EN 15442:2011). Na een intensieve dag hebben alle deelnemers het certificaat behaald. Begrippen als monsternameplan, statistiek, heterogeniteit en greepgrootte hebben voor ons geen geheimen meer. In het kader van de accreditatie worden alle medewerkers regelmatig bijgeschoold om kennis te nemen van de laatste inzichten en stand van zaken.

Ingenia neemt onder accreditatie monsters van diverse soorten biomassa en secundaire brandstoffen. In het lab van GBA worden deze onderzocht op alle gewenste parameters. De gehele keten van partij tot rapport is geaccrediteerd volgens ISO 17025. Uiteraard is het “simpelweg” analyseren van een door u aangeleverd monster ook mogelijk. Diverse bepalingen kunnen we ook in eigen huis uitvoeren voor maximale flexibiliteit en snelheid. Neem contact op met een van onze analyse-specialisten voor meer informatie of een op uw vraag toegesneden voorstel.