NEN EN ISO 21645 (2021): monstername secundaire brandstoffen

De monsternemers van Ingenia zijn ISO 17025 geaccrediteerd voor het nemen van monsters van secundaire brandstoffen conform de NEN EN ISO 21645 (2021); dit is de opvolger van de norm NEN EN 15442 (2011).

 

Het nemen van representatieve monsters is van belang voor zowel producenten als afnemers van secundaire brandstoffen. Het nemen van een representatief monster strekt verder dan een willekeurige greep uit een berg afval, bunker of schip. Een wezenlijk onderdeel van de monstername is dan ook de monsternamestrategie waarin van een partij op statische en genormeerde wijze diverse grepen van een vooraf bepaald volume wordt genomen of een specifiek aantal plaatsen uit deze partij. Aansluitend wordt, volgens voorschrift, een mengmonster gemaakt. De hele monstername procedure wordt vastgelegd, waardoor er maximale zekerheid ontstaat over de homogeniteit van het monster.