NEN EN ISO 5555 (2002): monstername dierlijke en plantaardige vetten en oliën

Voor toepassing van dierlijke en plantaardige oliën en vetten en gebruikte frituurvetten voor energieopwekking en biodieselproductie, is het van belang een representatief monster te nemen. Dergelijke vetten en oliën kunnen bij opslag en transport onder andere verschillen laten zien in vochtgehalte, vervuiling of vetzuursamenstelling. Voor het nemen van representatieve monsters kan de NEN EN ISO 5555 worden toegepast.