MSc Stage- of afstudeerplaats

 

Onderzoek

Het onderzoek heeft betrekking op thermochemische conversieprocessen waarmee afval en reststromen worden omgezet in bio-oliën. Hierbij moet op basis van experimenteel  onderzoek met behulp van een pilotreactor de invloed van samenstelling van de grondstoffen worden onderzocht op de conversiegraad, zowel katalytisch als niet-katalytisch.

 

Doel

  1. Het opstellen van een semi-empirisch model op basis van literatuur en praktijkexperimenten waarmee de conversiegraad kwalitatief en kwantitatief kan worden bepaald.
  2. Het ontwikkelen van een nieuwe polymerisatiereactor (pilot).

 

Opleiding

WO Chemische Technologie, Scheikunde of Fysische Chemie

 

Deelgebieden

Chemische reactiekinetiek, volgreacties en thermodynamica.

 

Periode

Tweede helft van 2018 of eerste helft van 2019.