Monstername

Monstername is een belangrijk aspect voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van meetresultaten. De monsternemers van Ingenia zijn ISO 17025 geaccrediteerd voor het nemen van monsters van biomassa, secundaire brandstoffen en afval. Monsters worden aansluitend geanalyseerd in het ISO 17025 geaccrediteerde laboratorium van de GBA Laborgruppe of ASG Analytik. De gehele keten van partij tot rapport is daarmee geaccrediteerd volgens ISO 17025.