Milieu

Bij alle activiteiten die mensen ondernemen zijn er gevolgen voor het milieu. Dit is bij projecten in duurzame energie of circulaire economie niet anders. Ingenia kan ondernemers ondersteunen bij alle vraagstukken rondom milieu. Onze voornaamste eigen expertise is op het gebied van energie, afval en emissies, alsmede de toetsing aan Europese regelgeving (IPPC BREF) op de relevante gebieden. Ingenia kan aanvragen voor een omgevingsvergunning bouw en milieu volledig verzorgen. We doen dit in samenwerking met collega-adviseurs voor de andere disciplines. Ingenia kan in een dergelijk aanvraagtraject de regie voeren en als aanspreekpunt fungeren. Alternatief zijn wij ook vaak complementair in een projectteam aanwezig met een beperkte (monodisciplinaire) rol.