Marktstudies voor product-technologie-markt combinaties

Voor een succesvolle financiering van uw project of businessplan is een actueel beeld van de markt onontbeerlijk.

 

Ingenia heeft ruime ervaring met het uitvoeren van marktstudies. Deze studies kunnen een of meerdere onderwerpen beslaan: grond- of brandstoffen, technologie, afzet (o.a. energie, producten) en concurrentie. In onderstaande tabel treft u een aantal voorbeelden aan van marktstudies.

 

grond- en brandstoffen   technologie   afzet
voorbeelden:
– frituurvet
– snoeihout
– dierlijk vet
– GFT
– hoog-calorisch afval
– bouw- en sloop afval
– bermgras
– papier-plastic fracties
– …
voorbeelden:
– biogasmotoren
– bio-olie WKK’s
– vergisters
– shredders
– biodiesel
– bio-ethanol
– sorteerinstallaties
– torrefactie
– vergassing
– biomassaketels
– afvalverbranding
– rookgasreiniging
– pelleteren en briketteren
– …
voorbeelden:
– warmte
– biodiesel
– bio-ethanol
– secundaire brandstoffen
– cement- en kalkindustrie
– recycled plastics
– RDF pellets en briketten
– hout pellets
– …

Ingenia maakt voor marktstudies onderscheid op een aantal niveau’s: marktverkenning (breed, snel, maar op hoofdlijnen), markt-analyse (hoge focus, uitvoerig en diepgaand) en markt-acquisitie (tot LOI niveau met specifieke marktpartijen). Op deze manier bieden wij voor iedere fase van uw project steeds de beste inzichten, op het juiste niveau.