Voor het reduceren van emissies en geur is het soms noodzakelijk pilotonderzoek te doen alvorens te komen tot het ontwerp van een installatie of selectie van een techniek. Ingenia heeft ruime ervaring met diverse technieken om pilottesten te doen op locatie, zoals onder andere actief kool, gaswassers, (diepe) condensatie, stoffiltratie, enz.