Stikstofdepositie

Uitgestoten stikstofverbindingen slaan in de omgeving neer en verstoren hiermee het natuurlijk evenwicht. De mate van verspreiding is van diverse factoren afhankelijk, o.a. van de aard van de stof. Sinds juni 2019 is het in Nederland verplicht om bij elk nieuw project te berekenen hoeveel stikstofdepositie dit tot gevolg zal hebben bij het aanvragen van een vergunning. Ingenia heeft ruime ervaring bij zowel het in kaart brengen van alle relevante parameters voor een dergelijke berekening als het uitvoeren van deze berekening. Deze berekening zal, zoals voorgeschreven, uitgevoerd worden met behulp van de Aerius Calculator. Op basis van de emissies die voortkomen uit een project, kan Ingenia zo de stikstofdepositie (stikstof die neerslaat) in natuurgebieden (de zogenaamde Natura 2000 gebieden) berekenen.

 

Ingenia kan de berekeningen uitvoeren voor zowel huidige als beoogde situaties. Waar nodig kan Ingenia verbeterende maatregelen suggereren en evalueren, zodat ook projecten waar geen ontwikkelruimte is mogelijk te maken. Meer hierover leest u hier.