Emissies & Geur

Ingenia is dagelijks actief om de beste technische en economische maatregelen toe te passen ter vermindering van rookgaszijdige c.q. procesemissies en maakt hiertoe gebruik van een up-to-date database met meer dan 350 leveranciers, technieken en referentieprojecten op het gebied van emissiereductie en stankbestrijding.

35124

Geur
Industriële activiteiten komen in de knel door de uitbreiding van woongebieden. Het toepassen van een nageschakelde techniek zoals een gaswasser (scrubber), een biofilter of naverbrander (incinerator) ligt in de meeste gevallen voor de hand. Ingenia helpt bij de meest optimale keuze. Voor situaties waarin de nodige investeringen reeds gedaan zijn en bedrijven zich willen inspannen voor verbeteringen, biedt Ingenia ondersteuning bij optimalisatie en capaciteitsverhoging.

 

Optimalisatie en trouble-shooting
Voor bestaande installaties bieden wij ondersteuning bij optimalisatie, capaciteitsvergroting, rendementsverbetering, kostenreductie en trouble-shooting.