LAGA PN 98: monstername overige afval

De monsternemers van Ingenia zijn ISO 17025 geaccrediteerd voor het nemen van monsters uit afval. Deze methode wordt met name in Duitsland toegepast en reikt verder dan een aantal andere methoden voor afvalbemonstering zoals DIN 19747 of  DIN 19698-1.

 

De LAGA PN 98 bestaat uit een aantal onderdelen die de hele monsternameketen dekken tot aan de laboratorium analyse:

 

  • Monsternameplan- en strategie, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan arbeidsomstandigheden tijdens monstername en juiste monstername apparatuur;
  • Het nemen van veldmonsters, waarbij hoeveelheid, deeltjesgrootte en homogeniteit van het monster, het aantal deelmonsters en het minimale volume wordt bepaald. In het bijzonder schenkt deze methode ook aandacht aan vluchtige stoffen;
  • Het samenstellen van een representatief mengmonster;
  • Het gereed maken van het monster voor analyse in het laboratorium;