R&D in eigen laboratorium

Ingenia beschikt over een eigen technicum met volledig ingericht laboratorium en testfaciliteiten. Er is door ons (contract-)onderzoek verricht naar o.a. ethanol uit synthesegas, enzymatische glycerinevrije biodieselproductie, de optimalisatie van biobrandstofproductie en luchtzuivering.

 

Het laboratorium beschikt over proefopstellingen voor biobrandstofproductie:

  • raffinage van bio-olie en dierlijk vet
  • productie van biodiesel en ethanol uit diverse grondstoffen
  • vergistingsproeven volgens DIN 38414
  • vergistings- en fermentatieproeven op 1, 15 en 150 literschaal
  • pilotreactoren op 210 literschaal voor o.a. fermentatie

Het technicum en alle laboratoriumfaciliteiten zijn per dag, per week, per maand of voor nog langere tijd inzetbaar. Opdrachtgevers kunnen desgewenst ook eigen apparatuur testen, zodat met gebruik making van diverse randapparatuur van Ingenia (bijv. pompen, slangen, tanks, …) op uiterst flexibele en (kosten)efficiënte wijze een proefinstallatie kan worden gebouwd. Ingenia draagt in nauw overleg met de opdrachtgever zorg voor deskundige begeleiding incl.  bedrijfsvoering, metingen, monstername en rapportage.

 

Ingenia heeft tevens een aantal mobiele pilot-scale testinstallaties (500 – 1000 liter) ontwikkeld voor zowel biobrandstofproductie als ook luchtzuivering. De toepassing op locatie van pilot-scale testinstallaties heeft zich in de praktijk bewezen en blijkt erg kosteneffectief.

65818