Hydro Thermal Upgrading (HTU) of Hydro Yhermal Liquefaction (HTL), zijn thermische processen waarbij in de aanwezigheid van water bij hoge druk (vanaf 100 bar) tot 300 °C, koolwaterstoffen uit biomassa wordt omgezet tot:

  • (bio)char
  • olie- of bitumenachtige producten
  • gas
  • water

Het HTU-/HTL-procedé wijkt in de basis niet af van het natuurlijke proces dat zich afspeelt bij de vorming van steenkolen, aardgas en olie. Echter, door de hoge druk en temperatuur is de omzetting aanzienlijk sneller (minder dan
1 uur), terwijl de natuur er miljoenen jaren over doet.

Ingenia heeft de beschikking over opstellingen waarmee het proces kan worden uitgevoerd. Een van de toepassingen is bijvoorbeeld het maken van bitumen uit biomassa (www.bintell.nl).

Kleine schaal HTL-reactor