Houtpellets en briketten conform DIN 51731

De toepassing van houtpellets en briketten voor (stads)verwarming en elektricteitsopwekking heeft de laatste jaren een belangrijke vlucht genomen. Ingenia analyseert voor u of uw pellets voldoen aan de DIN+, EN+, DIN 14961-2 norm of andere normen.

35151

Parameter

Formule

Grenswaarde DIN 51731

Afmetingen (diameter, lengte)

per klasse

Stortgewicht

1,0 – 1,4

kg/m3
Stookwaarde

LHV

17,5 – 19,5

MJ/kg
Vochtgehalte

12

%
Asgehalte

1,5

%
Zwavel

S

0,08

%
Chloor

Cl

0,03

%
Stikstof

N

0,3

%
Arseen

As

0,8

mg/kg
Cadmium

Cd

0,5

mg/kg
Chroom

Cr

8

mg/kg
Koper

Cu

5

mg/kg
Kwik

Hg

0,05

mg/kg
Lood

Pb

10

mg/kg
Zink

Zn

100

mg/kg
Extraheerbare organische halogeenverbindingen

EOX

3

mg/kg