Bio-energie uit hout

Het zoeken naar alternatieven voor bekende brandstoffen als steenkool, olie en gas heeft de afgelopen jaren een veelheid aan vaste biomassastromen opgeleverd. Er kan worden gedacht aan diverse soorten hout, stro, cacaodoppen, rijsthullen, babassu en jatropha noten, diermeel, etc. De expertise van Ingenia heeft vooral betrekking op reststromen.

Biomassastromen zijn vaak op enig moment op een bepaalde plaats in de markt voor een aantrekkelijke prijs te koop. Meerdere voorbeelden uit het verleden hebben laten zien dat een te groot beslag op zulke stromen tot onbalans in de markt kan leiden. Tevens is de biomassamarkt op veel plekken nauw verweven met andere markten zoals voor food en feed. Zorgvuldig handelen is daarom geboden. De potentiële bijdrage van biomassa als geheel aan de wereldwijde energievoorziening is echter groot en biedt vele kansen. Met name reststromen zijn vaak in grote hoeveelheden aanwezig en vormen uit oogpunt van duurzaamheid en economie een aantrekkelijk alternatief.

Wood chips background.

Ingenia heeft een uitgebreide kennis van zowel vloeibare als vaste biomassa op het gebied van technische eigenschappen, geschiktheid voor bij- en meestook of volledige conversie van installaties. Aandachtspunten kunnen bijvoorbeeld zijn: stabiliteit bij opslag, maalbaarheid, invloed op bodemas en vliegas, vuurhaardtemperatuur en rookgaszijdige emissies. Tevens is Ingenia goed op de hoogte van de markten voor biomassa en kent de herkomst en eigenaardigheden van bepaalde soorten materiaal.

Een ontwikkeling die meer en meer aan belangstelling wint, is de thermische conversie van biomassa via torrefactie of tot houtskool. Met een milde warmtebehandeling wordt het vochtgehalte gereduceerd en de brandstof brosser gemaakt, waardoor de verwerkbaarheid verbetert.