Haalbaarheid

De haalbaarheid van een project is afhankelijk van vele facetten. Niet in de laatste plaats de technisch-economische haalbaarheid uiteraard, maar ook aspecten zoals milieueisen (bijvoorbeeld emissies, geur of geluid) en veranderende wet- en regelgeving. Ingenia heeft hiervoor de juiste kennis en ervaring in huis.