Geschiedenis

2002 Ingenia wordt opgericht en opent op 1 januari 2002 haar kantoor op de campus van de TU Eindhoven.
2003 Bart van Beers versterkt Ingenia met expertise op het gebied van emissies en duurzame energie.
2004 Een eigen laboratorium wordt ingericht met vergisters op 1, 15 en 400 liter schaal.
2005 Op 17 maart 2005 organiseert Ingenia de eerste Praktijkdag Bio-energie met als thema “Bio-energie in de industrie”. De praktijkdag trekt 300 deelnemers.
2006 Het laboratorium wordt uitgebreid met opstelling voor de productie van biodiesel uit tweede generatie grondstoffen (o.a. frituurolie en dierlijk vet). De tweede Praktijkdag Bio-energie trekt opnieuw weer bijna 300 deelnemers.
2007 Ingenia realiseert de kleinste bio-energie centrale van Nederland bij Groendomein Het Wasven. De installatie draait op (tweede generatie) dierlijk vet en wordt op de derde Praktijkdag Bio-energie geopend tijdens de aanwezigheid van ruim 300 deelnemers.
2008 De locatie op de TU Eindhoven is verruild voor een nieuwe locatie met laboratorium aan de Van Thienenlaan in Eindhoven. De samenwerking op het gebied van onderzoek met de TU Eindhoven blijft gehandhaafd en wordt uitgebreid met onderzoek naar pyrolyse en depolymerisatie van kunststofafval.
2009 De ontwikkeling van een volledig biologisch afbreekbare verpakking op basis van bermgras is een groot succes. Een nieuwe onderneming Haynest wordt opgericht om de geoctrooieerde ontwikkeling voort te zetten. De vierde Praktijkdag Bio-energie trekt 430 deelnemers.
2010 De vijfde praktijkdag bio-energie wordt georganiseerd met 430 deelnemers. Ingenia investeert in geavanceerde droogappatuur waarmee de droging van o.a. biomassa op laboratoriumschaal kan worden gesimuleerd en getest.
2014 In december 2014 verhuist Ingenia naar bedrijventerrein Esp. Het nieuwe pand biedt met name meer ruimte voor praktijkonderzoek, zoals proef- en pilotopstellingen om processen te beproeven en verder te ontwikkelen.
2015 Ingenia wordt geaccrediteerd voor het nemen van monsters van vaste biobrandstoffen, secundaire brandstoffen en afval. De samenwerking met het laboratorium van GBA wordt verder geïntensiveerd.
2016 Ingenia versterkt met haar deelname aan de normcommissie ‘vaste biobrandstoffen’ van NEN de ontwikkeling en verbetering van normen en standaarden voor biobrandstoffen en secundaire brandstoffen.
2019 Het team van Ingenia wordt verrast door het plotselinge ziekbed en overlijden van Bart van Beers. Zijn motivatie en enthousiasme blijven in onze herinnering.
2019
De ontwikkeling van groene bitumen uit o.a. dierlijke mest samen met Bjond Innovation wordt in de start-up Bintell voortgezet.