Gaswassers

Een gaswasser (scrubber) is een bewezen nageschakelde techniek die voor verschillende situaties praktische oplossingen kan bieden voor emissie- en geurproblematiek.

 

Principe
De werking van een gaswasser is relatief eenvoudig. De verontreinigde lucht wordt door de gaswasser geleid, waar de lucht in intensief contact gebracht wordt met water. De verontreinigingen lossen op in het water en de schone lucht verlaat, na het paseren van een druppelvanger, de gaswasser.
Om de oplosbaarheid van het water te verhogen kunnen verschillende additieven worden gebruikt (zuur, alkalisch of alkalisch-oxydatief). De afgevangen producten kunnen in sommige gevallen zelfs worden hergebruikt of worden afgevoerd.

 

type gaswasser omschrijving voorbeelden
zuur Op basis van een een pH-regeling (zuurgraad) wordt zuur (bijvoorbeeld zwavelzuur) gedoseerd aan het waswater. Op deze manier kunnen alkalische (geur)componenten met hoog rendement (tot meer dan 99%) worden afgevangen. ammoniak (NH3)
ammines
alkalisch Op basis van een een pH-regeling (zuurgraad) wordt een alkalische of basische stof (bijvoorbeeld natronloog of kalk) gedoseerd aan het waswater. Op deze manier kunnen zure (geur)componenten met hoog rendement (tot meer dan 99%) worden afgevangen. zwavelwaterstof (H2S)
zwaveldioxide (SO2)
zoutzuur (HCl)
salpeterzuur (HNO3)
mierezuur (HCOOH)
azijnzuur (CH3COOH)
propionzuur (C2H5COOH)
boterzuur (C2H5COOH)
alkalisch-oxydatief Door het toevoegen van een oxydator (bijvoorbeeld chloorbleekloog of waterstofperoxide) kunnen (geur)componenten met succes worden geoxydeerd. De oxydatie verloopt het beste onder alkalische condities. aldehyden
ketonen
organische zwavel verbindingen, zoals methylmercaptaan, (di-)methyl(di)sulfide, thiolen

Ontwerp en troubleshooting
Ingenia heeft ruime ervaring met het ontwerp en de selectie van gaswassers. Daarnaast bieden wij ook onze kennis en expertise aan bij de optimalisatie en trouble-shooting bij bestaande installaties.