Stof & Fijn stof

Er is de laatste jaren veel aandacht voor de (fijn)stof problematiek. Deze deeltjes komen onder andere vrij bij verbrandingsprocessen, zoals bij het wegverkeer en in de industrie. Ingenia begeleidt bedrijven bij het oplossen van stofproblematiek door:

  • uitvoeren van onderzoek en oplossingen ten aanzien van verwaaiing
  • ontwerp en optimalisatie van stoffilters, cyclonen en elektrostatische filters
  • verspreidingsmodellering

35062