Ingenia heeft diverse mogelijkheden om waardevolle (biobased) grondstoffen of onzuiverheden te extraheren uit halffabricaten of reststromen, zoals onder andere:

  • vetten uit bleekaarde, koffiedik, levensmiddelen, putvet, …
  • inhoudsstoffen uit kruiden of gewassen, …
  • organische stoffen uit vaste materialen, …
  • metalen of andere mineralen uit digestaat, mest, restromen, …

De extracties kunnen plaatsvinden op basis van (een combinatie van) verschillende extractiemiddelen zoals organische oplosmiddelen, water of zure of alkalische oplossingen. Aansluitend kunnen oplosmiddelen worden terug gewonnen middels destillatie en vaste producten worden gedroogd of gepelleteerd in een pelletpers.

Ingenia beschikt over diverse planeetmengers en soxhlet apparaten.