De voornaamste expertise van Ingenia met betrekking tot milieu is op energie, afval en emissies.

Energie

Ingenia ondersteunt bij alle verplichtingen rondom energie in de vergunning. Dit omvat IPPC toetsing maar ook energiebesparingsonderzoeken met uiteenlopende complexiteit en diepgang. Onder andere diverse bedrijven uit de VGI-sector en procesindustrie, maar ook een groot saunacomplex, zijn door ons in het verleden doorgelicht.

Afval

Ingenia ondersteunt bij alle verplichtingen rondom afval in de vergunning. Daarnaast kunnen wij assisteren bij het aanvragen van de einde-afvalstatus voor reststoffen die nuttig worden gebruikt.

Emissies

Ingenia ondersteunt bij alle verplichtingen rondom emissies in de vergunning. Ingenia voert diverse soorten onderzoek uit naar emissie, verspreiding en depositie van o.a. stof, NOx en geur. Veel van deze onderzoeken kunnen zowel desktop worden uitgevoerd (simulatie) als in het veld (metingen). Neem contact op met een van onze specialisten om de mogelijkheden in uw situatie te bespreken.