Engineering

Ingenia verricht engineeringswerkzaamheden voor diverse projecten, met name op het gebied van bio-energie, biobrandstoffen, afvalverwerking en emissiereductie en geurbestrijding.

Een typisch engineeringsproject doorloopt vier fasen:

  1. basis of design
  2. conceptueel ontwerp
  3. basisontwerp
  4. detailontwerp en realisatie

Binnen de verschillende fasen wordt het project steeds meer gedetailleerd en ontstaat steeds meer nauwkeurigheid ten aanzien van investerings- en exploitatiekosten. In onderstaand schema is het traject in hoofdlijnen schematisch weergegeven. De budgetonnauwkeurigheden zijn uiteraard projectafhankelijk.

basis of design
(BOD)

conceptual
engineering

basic
engineering

detail engineering
& realisatie
             
input criteria   voorlopige
massa- en
energiebalans
  definitieve
massa- energie
balans
   
             
output criteria   voorlopig
process flow
diagram (PFD)
  definitief
process flow
diagram (PFD)
   
             
locatie-
eisen
  voorlopig
process &
instrumentatie
diagram (P&ID)
  definitief
process &
instrumentatie
diagram (P&ID)
   
             
operationele
voorwaarden
  voorlopig ontwerp
elektrotechniek &
instrumentatie (E&I)
  definitief ontwerp
elektrotechniek &
instrumentatie (E&I)
   
             
risicoprofiel   voorlopige
item-lijst
  definitieve
item-lijst
   
             
budget ± 30%
investering en

exploitatie
  voorlopige
lay out
  definitieve
lay-out
   
             
 opstellen
businessplan
  voorlopige
functionele
beschrijving
  definitieve
functionele
beschrijving
   
             
    voorselectie
leveranciers &
budget offertes
  definief
opstellen bestek
& uitsturen bestek
   
             
    budget ± 20%
investering en

exploitatie
  leverancierkeuze
& offertes
   
             
    aanvragen
milieuvergunning
  budget ± 10%
investering en

exploitatie
   
             
    financierings
-aavraag
  financial close