Ingenia verricht engineeringswerkzaamheden voor diverse projecten, met name op het gebied van bio-energie, biobrandstoffen, afvalverwerking, circulaire economie en emissiereductie en geurbestrijding. Over het algemeen kennen engineeringprojecten vier stadia:

  1. Basis of Design (BOD). Dit is een engineering pakket op hoofdlijnen en met name gericht op een pakket van eisen (bijv. definitie van grondstoffen of producten, beschikbare ruimte, …) en randvoorwaarden (bijv. capaciteit, business case, …) op grond waarvan een managementbesluit kan worden genomen om een project voort te zetten. Een BOD dient ook als (management) benchmark voor de verder voortgang van het engineering project.
  2. Conceptual Engineering. Dit is een uitwerking van de BOD waarbij de voornaamste processtappen in PFD(s), massa- en energiebalans(en) en een lay-out op hoofdlijnen worden weergegeven. Samen met budgetoffertes en investeringsramingen op basis van kentallen kan de beoogde CAPEX en de OPEX in meer detail (typisch < 20 à 30%) worden geraamd voor een investeringsbesluit;
  3. Basic Engineering. Na het investeringsbesluit wordt de conceptual engineering verder uitgewerkt (o.a. P&ID’s, gedetailleerde lay out en massa- en energiebalans, utilities, infrastructuur, gebouwen, …) zodat CAPEX en OPEX kan worden geraamd (typisch < 10 à 15%), worden meerdere offertes aangevraagd en wordt de planning vastgelegd zodat met name de tijdkritische en kapitaalintensieve orders (zg. long lead items) kunnen worden voorbereid en orders kunnen worden geplaatst.
  4. Detail Engineering. Dit betreft overwegend elektrische en mechanische werkzaamheden, die niet door Ingenia worden verzorgd (bijv. leidingwerk, sterkte berekeningen, bekabelingsschema’s, …).

Binnen de verschillende fasen wordt het project steeds meer gedetailleerden ontstaat steeds meer nauwkeurigheid ten aanzien van investerings- en exploitatiekosten.