Indien bekend is dat een project haalbaar is (eventueel na een haalbaarheidsonderzoek), verricht Ingenia engineeringswerkzaamheden voor diverse projecten. De specialisatie van Ingenia ligt hierbij op het gebied van bio-energie, biobrandstoffen, afvalverwerking, circulaire economie en emissiereductie en geurbestrijding. Naast het uitvoeren van een compleet engineering pakket, kan Ingenia ook delen van van de engineering uitvoeren, zoals het opstellen van een Basis of Design (BOD); een pakket van eisen en randvoorwaarden waaraan een project technisch moet voldoen.

Over het algemeen kennen engineeringprojecten drie stadia:

  1. Conceptual Engineering. Dit is een uitwerking van de BOD waarbij de voornaamste processtappen in PFD(s), massa- en energiebalans(en) en een lay-out op hoofdlijnen worden weergegeven. Samen met budgetoffertes en investeringsramingen op basis van kentallen kan de beoogde CAPEX en de OPEX in meer detail  worden geraamd voor een investeringsbesluit;
  2. Basic Engineering. Na het investeringsbesluit wordt de conceptual engineering verder uitgewerkt (o.a. P&ID’s, gedetailleerde lay out en massa- en energiebalans, utilities, infrastructuur, gebouwen, …) zodat CAPEX en OPEX kan worden geraamd, worden meerdere offertes aangevraagd en wordt de planning vastgelegd zodat met name de tijdkritische en kapitaalintensieve orders (zg. long lead items) kunnen worden voorbereid en orders kunnen worden geplaatst.
  3. Detail Engineering. Dit betreft overwegend elektrische en mechanische werkzaamheden. Standaard wordt dit niet door Ingenia verzorgd, maar in overleg kunnen de mogelijkheden hiervoor besproken worden.

Binnen de verschillende fasen wordt het project steeds meer gedetailleerder ontstaat steeds meer nauwkeurigheid ten aanzien van investerings- en exploitatiekosten.

De uiteindelijke omvang van het pakket is altijd maatwerk en kan op basis van de wensen van de klant aangepast worden.
Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.