Energie uit afval en reststromen

Afval kan een hoge energiewaarde hebben waardoor het zinvol kan zijn om afval nuttig toe te passen als energieproduct om op deze manier het gebruik aan steeds schaarser worden fossiele energiebronnen zoals olie en gas te beperken.

Niet alle afval is zonder meer geschikt om energie te produceren. Ingenia biedt expertise om dit zorgvuldig te overwegen binnen alle technische en economische randvoorwaarden.

 

Ingenia heeft ruime ervaring met verschillende technieken

  • sorteren en opwaarderen van afval
  • drogen van afval
  • afvalverbranding
  • productie en toepassing van energie-pellets uit afval
  • pyrolyse
  • vergassing
  • emissiereductie en geurbestrijding bij afvalverwerking