Due Diligence onderzoek en second opinions

Potentiële investeerders, financiers en banken willlen zeker weten dat de gegevens die projectontwikkelaars of technologie-leveranciers aanbieden ook kloppen. Om de juistheid van deze gegevens te controleren, kunt u door Ingenia een onafhankelijk due diligence laten uitvoeren. Ingenia biedt expertise op een aantal verschillende aspecten:

 

Technisch Duurzame energie projecten worden gekenmerkt door innovatieve technieken en/of nieuwe applicaties voor bestaande technieken. Dit brengt risico’s met zich mee. Het onderzoek richt zich vooral op de juistheid van bijvoorbeeld massa- en energiebalansen. De specialisten van Ingenia beoordelen ook de kwaliteit van het ontwerp van de installaties en de beoogde leveranciers.
In de meeste gevallen kan dit onderzoek op desk-top basis: de projectontwikkelaar of leverancier levert  tekeningen, beschrijvingen en onderliggende berekeningen aan.
In sommige gevallen, met name bij zeer innovatieve technieken, adviseert Ingenia een loactiebezoek of zelfs een performance test uit te voeren. Specialisten van Ingenia bezoeken dan een (referentie)installatie, en voeren ter plekke onderzoek uit. Eventueel ondersteunt met metingen en analyses.
Investeringen Ingenia biedt investeerders aanvullende zekerheden over de juistheid van de investeringniveau’s de te financieren installaties en gebouwen. Dit kan dankzij een uitgebreide database aan referentieprojecten. Ook de kapitaalbehoefte als functie van de tijd, zoals betalingsschema’s kunnen door Ingenia worden getoetst.
Markt In veel gevallen staat of valt een business case bij de in- en output van de installaties. Veel biomassa en waste-to-energy projecten doen een beroep op reststromen die in de markt voorhanden zijn. Deze markten zijn soms dynamisch en vaak niet erg transparant. Ingenia heeft een breed inzicht in deze markten en de ontwikkelingen daarin. Ook beleid, zowel op nationaal of internationaal (o.a. Europese Unie) niveau, kan de business case van een project op korte of langere termijn kan (on)gunstig beinvloeden.
Concurrentie U bent niet de enige die een gat in de markt voor duurzame energie of de biobased ecomomy ziet. Het is daarom van belang een duidelijk beeld te krijgen van de alternatieven die nu en op termijn met uw project kunnen concurreren. Ingenia heeft uitgebreid inzicht in diverse marktsegmenten en initiatieven van derden.
Milieu De potentiële koper of investeerder moet ook inzicht krijgen in de milieurisico’s van het project. Zaken die bij dit deel van het due diligence aan de orde komen zijn bijvoorbeeld milieuvergunningen en wetgeving ten aanzien van bijvoorbeeld afvalstoffen, emissies en luchtkwaliteit.

Meer informatie over de mogelijkheden van due diligence vindt u ook in onze brochure.