Het drogen van biomassa of afval vergt bijzonder aandacht. Ingenia heeft een droogopstelling waarmee op kleine schaal droogtesten kunnen worden uitgevoerd.

Op deze wijze kunnen diverse zaken in beeld worden gebracht die relevant zijn voor de opschaling, zoals bijvoorbeeld:

  • vrijkomen van emissies van bijvoorbeeld ammoniak of geur;
  • drooggedrag tijdens het drogen, zoals bijvoorbeeld verkleving of korstvorming;
  • vaststellen van ideale droogtemperatuur;
  • inschatten van energiekosten;
  • vorming van stof (o.a. explosie- en brandgevaar).

Op basis van droogtesten kan een aanbeveling worden gedaan voor de meest optimale droogtechniek (bijvoorbeeld banddroger, schijvendroger, fluid bed droger, …) voor de gewenste toepassing.