Bij de productie van vloeibare (bio)brandstoffen, zoals biodiesel en pyrolyse-olie, of andere (biobased) basis chemicaliën uit afval en biomassa, is de verdere opwerking van belang om kwaliteit en marktwaarde te optimaliseren. Destillatie ook is een nuttige processtap na extractie om kostbare oplosmiddelen terug te winnen.

Ingenia beschikt over diverse proefopstellingen van 1 tot 5 liter waarmee op kleine schaal destillatie kan worden uitgevoerd. Zowel onder atmosferische condities als onder vacuüm. Aan de hand van deze testresultaten en de verkregen kookpunt-curven kan Ingenia het destillatieproces opschalen, bijvoorbeeld voor het ontwerp van grote procesinstallaties. De verkregen fracties onder destillatie kunnen uiteraard geanalyseerd worden op basis van genormeerde en ISO 17025 geaccrediteerde analyses.