Compostering

Ingenia heeft ruime ervaring met het ontwerp en optimalisatie van composteringsprocessen zoals:

  • GFT afval
  • zuiveringsslib
  • organisch natte fractie
  • huisvuil
  • digestaat

Bestaande composteringsinstallaties kunnen in veel gevallen aanzienlijk worden geoptimaliseerd met als resultaat:

  • verbeterd rendement,
  • verhoogde capaciteit,
  • toename kwaliteit en waarde van compost,
  • gereduceerde (energie)kosten en/of
  • verlaagde (geur)emissies.

Ingenia berekent en ontwerpt complete (lucht)technische installaties zoals luchtkanalen, geurbestrijding (o.a. gaswassers, condensors, bioscrubbers en biofilters). Daarbij kiezen we steeds voor maximale energie efficiëntie en minimale geurbelasting voor de omgeving.

57544